Vi vill. Vi kan. Vi gör skillnad!

Vi lever i vår verklighet, i Norra Biskopsgården. Och förändrar den, med läxhjälp, utflykter, fotboll, basket och hjälp att hitta jobb. Vår lokal är öppen för alla 7 dagar i veckan.

Läs mer

Vi planerar ett nytt vardagsrum

Vi tar plats. Och behöver mer plats. Därför bygger Neutrala Ungdomsföreningen och Röda Korset en ny gemensam föreningslokal vid Svarte Mosse. Någonstans att hänga och umgås i stället för på gatan.

Läs mer

Vi behöver pengar till ett nytt vardagsrum

Vi behöver ca 7000000 kr till vår nya gemensamma föreningslokal ”Vardagsrummet” vid Svarte Mosse. Hjälp oss att bygga ett nytt ”Vardagsrum”.

Läs mer

Hoppets Allians – en väg ut ur kriminaliteten

Hoppets Allians är ett treårigt projekt där vi hjälper unga som vill lämna det destruktiva livet i kriminella gäng. Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer