Daglig verksamhet

Vårt ”vardagsrum” är öppet för alla 7 dagar i veckan

I hela 19 år har den svensk-somaliska föreningen  Neutrala Ungdomsföreningen (NUF), i Biskopsgården drivit verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar! Det var engagerade föräldrar som en gång startade föreningen för att få igång fotbollsverksamhet för sina ungdomar.

Idag är verksamheten betydligt mer omfattande. Fotbollen lever vidare tillsammans med andra idrotter, läxläsning flera kvällar i veckan, föräldragrupper, vuxenvandringar, tjejgrupper och mycket mer. Lokalen på Godvädersgatan är välbesökt, cirka 70 besökare varje dag. Trångboddheten är mycket, mycket stor och ungdomarna kan helt enkelt inte vara hemma på kvällarna – det finns inte plats. Lägenheterna fylls med sängar och madrasser och de mindre barnen får företräde. Föreningen har en större och annan betydelse för oss än en traditionell förening!

Ledare och föräldrar tar ett stort ansvar

Inom NUF tar ledare och föräldrar ett stort ansvar. Deras stöttning har bland annat inneburit att åtta ungdomar valt att lämna sina kriminella gäng! Ungdomarna är idag aktiva i NUF, särskilt i arbetet med att motverka rekrytering till kriminalitet. Utöver detta startade vi ett nyskapande arbete i projektet ”Hoppets Allians”, där vi samarbetar med Röda korset, EASAS och Arbetsförmedlingen med flera. Vi ska motverka den kriminella utvecklingen i området, stödja de som hoppar av och förebygga nyrekryteringen till de kriminella gängen.