Läxhjälp

Läxhjälp varje tisdag och torsdag

Läxhjälpen bedrivs av Neutrala Ungdomsföreningen ihop med Röda Korset. Läxhjälpen hjälper dig eller ditt barn med kärnämnena matematik, svenska och engelska.

Tisdagar kl 17.30 – 19.30
Torsdagar kl 17.30 – 19.30

Är det något du undrar? Tveka inte att höra av dig till oss: Malin 0723 80 87 15 och Ahmed 0704 87 27 55

Neutrala Ungdomsföreningens läxhjälpsverksamhet

Dagens samhälle ställer allt högre krav på skolgång och utbildning för ungdomar. En del föräldrar har inte tillräckliga kunskaper eller förutsättningar för att kunna hjälpa till med barnens läxor och studier. Trångboddheten är ett stort problem som gör det svårt att ha lugn och ro hemma. Svenska Röda Korsets läxhjälpsverksamhet träffar elever efter skolan och hjälper dem med läxor för att underlätta deras skolgång. Verksamheten är ett komplement till skolans organiserade undervisning och vi håller till i vårt föreningslokal i Norra Biskopsgården i Göteborg.

Verksamheten är öppen för alla och alla är välkomna. Upplägget på verksamheten är sådan att deltagarna kommer till gruppen med olika slags läxor och uppgifter som frivilliga från Röda Korset försöker lösa tillsammans med eleven/deltagaren.

Vi bedriver i dagsläget läxhjälp för barn och unga två dagar i veckan. Men utifrån de stora behov som finns, så vill vi utöka verksamheten med ett tillfälle till i veckan. Dessutom finns inom Svenska Röda Korset också läxhjälp för vuxna där läxhjälpen ofta vänder sig till migranter. En sådan verksamhet vill vi nu också starta under 2016.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Biskopsgårdens Röda Kors-krets.

Syfte men verksamheten är:

– Att vara en extra resurs för barn och vuxna i deras närmiljö
– Att ge stöd i läxläsning.
– Att öka barn och vuxna förutsättningar i deras skolgång

Mål för läxhjälpen är:

– en verksamhet där barn och ungdomar får läxhjälp tre dagar i veckan
– en verksamhet där vuxna får läxhjälp en dag i veckan
– att vi i verksamheten engagerat även föräldrar som tar ansvar för praktiska uppgifter runt läxhjälpsverksamheten

Vi tackar alla medhjälpare, båda privat och i organisationer.