Här är en bildtext

Mediaverkstad

Mediaverkstaden ”Med våra ögon” visar livet i Norra Biskopsgården

Med filmen som verktyg ska medlemmarna visa sin version av livet i Norra Biskopsgården. Det är oftast  andra som beskriver vardagen i stadsdelen, genom projektet  kan medlemmarna bryta detta mönster och ge sin version. I projektet ingår Bio Neutral och Mediaverkstan.

Målen för projektet ”Med våra ögon” är:

– att Mediaverkstan ska omfatta minst 25 ungdomar
– att gruppen ska bygga och sköta föreningens hemsida
– att visa egen film regelbundet på Bio Neutral
– att skapa opinion och publicitet via sociala medier och massmedia
– att egenproducerade filmer används i nätverksarbetet och i mötet med övriga samhället.

Hoppets allians dokumentär film: Hoppets allians

Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden.

ARV_logo_RGB_liten