Socialt arbete

Vi deltar – ett utvecklingsprojekt inom Neutral ungdomsförening

Neutrala Ungdomsföreningen (NUF) har ansökt och fått pengar från Allmänna arvsfonden för att utveckla föreningen under 3 år (2013 – 2015).

Projektet vänder sig till barn och ungdomar i Norra Biskopsgården och deras föräldrar. Det ska ge innanförskap istället för utanförskap, minska det isolerade livet i stadsdelen. NUF vill vara med och förändra!

Våra mål inom projektet är:

– att 700 personer ska delta i verksamheter och projekt. (Idag är ca 150 personer aktiva).
– att involvera fler flickor och kvinnor i verksamheten.
– att 75% av ungdomarna i projektet har konkreta verktyg för att åstadkomma förändring.
– att föreningen vitaliseras, får fler aktiva medlemmar och präglas av ett stort engagemang.

Inom projektet finns 3 delprojekt:

– Med våra ögon (Mediaverkstad)
– Hoppets allians
– På våra villkor