Match på söndag

Hoppets Allians

Hoppets Allians – en väg ut ur kriminaliteten

Hoppets Allians är ett treårigt projekt där vi hjälper unga som vill lämna det destruktiva livet i kriminella gäng. Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden.

I samverkan med Röda Korset och En Annan Sida av Sverige EASAS har vi utvecklat en metod som fungerar. Hittills har vi hjälpt åtta unga killar att lämna gänglivet

Problembilden är komplex: arbetslöshet, droger, skuldsättning, bostadslöshet, hot och otrygghet. Alla har sin egen historia och alla har fått individuella program och egna handlingsplaner för re-integration. Kärnan är kärlek, trygghet och jobb. Och en annan form av tillhörighet och respekt än den gängen erbjuder. Avhopparna blir förebilder som bidrar till att förhindra nyrekrytering.

12 miljoner kronor sparas varje år

Värdet av det kan mätas på olika sätt. I självkänsla, trygghet och människovärde för killarna själva och deras anhöriga. I hopp för en hel stadsdel. Men också i pengar.

En aktivt gängkriminell kostar samhället drygt 1,5 miljoner kronor årligen. Detta innebär att Hoppets Allians redan sparar in 36 miljoner kronor för kommunen på 3 år. Och arbetet fortsätter.

Hoppets allians film:  Hoppets allians

Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden.

ARV_logo_RGB_liten